Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2009-12-05

Zalecenia Komisji

Poradnik dotyczący przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia poradnik-dotyczacy-przygotowywania-wniosku-o-udzielenie-zezwolenia.pdf Format: pdf Rozmiar: 5,084.60kb Data dodania: 2011-01-28 09:31:00
Decyzja Komisji o utworzeniu rejestru produktów biobójczych utworzenie-rejestru-produktow-biobojczych.pdf Format: pdf Rozmiar: 709.57kb Data dodania: 2010-05-22 08:51:00
DECYZJA KOMISJI 28 05 2009 zmieniająca dyrektywę Rady 76 769 EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków cynoorganicznych decyzja-komisji_28_05_2009-zmieniajaca-dyrektywe-rady-76_769_ewg-w-odniesieniu-do-ograniczen-we-wprowadzaniu-do-obrotu-i-stosowaniu-zwiazkow-cynoorganicznych.pdf Format: pdf Rozmiar: 728.16kb Data dodania: 2009-06-04 19:18:00
DECYZJA KOMISJI 28 05 2009 zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 76 769 EWG, w celu dostosowania go do postępu technicznego, w zakresie ograniczeń decyzja-komisji_28_05_2009-zmieniajaca-dyrektywe-rady-76_769_ewg-w-odniesieniu-do-ograniczen-we-wprowadzaniu-do-obrotu-i-stosowaniu-zwiazkow-cynoorganicznych-3.pdf Format: pdf Rozmiar: 728.16kb Data dodania: 2009-06-04 19:18:00
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 455 2009 WE 6 05 2009 zmieniająca dyrektywę Rady 76 769 EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu decyzja-parlamentu-europejskiego-i-rady-nr-455_2009_we_6_05_2009-zmieniajaca-dyrektywe-rady-76_769_ewg-w-zakresie-ograniczen-we-wprowadzaniu-do-obrotu-i-stosowaniu-dichlorometanu.pdf Format: pdf Rozmiar: 735.78kb Data dodania: 2009-06-04 19:20:00
DECYZJA KOMISJI z dnia 5 08 2009 r. ustanawiająca wymogi dotyczące rejestracji producentów baterii i akumulatorów zgodnie z dyrektywą 2006 66 WE Parlamentu Europejskiego i Rady decyzja-komisji-z-dnia-5_08_-2009-r.-ustanawiajaca-wymogi-dotyczace-rejestracji-producentow-baterii-i-akumulatorow-zgodnie-z-dyrektywa-2006_66_we-parlamentu-europejskiego-i-rady.pdf Format: pdf Rozmiar: 720.01kb Data dodania: 2009-08-10 12:39:00
DECYZJA KOMISJI z 17 sierpnia 2009 r. dotycząca niewłączenia oleju naftowego CAS 92062-35-6 do załącznika I do dyrektywy Rady 91 414 EWG decyzja-komisji-z-17-sierpnia-2009-r.-dotyczaca-niewlaczenia-oleju-naftowego-cas-92062-35-6-do-zalacznika-i-do-dyrektywy-rady-91_414_ewg.pdf Format: pdf Rozmiar: 721.13kb Data dodania: 2009-08-18 13:56:00
DECYZJA KOMISJI z 17 sierpnia 2009 r. dotycząca niewłączenia oleju parafinowego CAS 64742-54-7 do załącznika I do dyrektywy Rady 91 414 EWG decyzja-komisji-z-17-sierpnia-2009-r.-dotyczaca-niewlaczenia-oleju-parafinowego-cas-64742-54-7-do-zalacznika-i-do-dyrektywy-rady-91_414_ewg.pdf Format: pdf Rozmiar: 720.37kb Data dodania: 2009-08-18 13:57:00
DECYZJA KOMISJI z 30 11 2009 przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie Rozporządzenia PE i Rady WE 689 2009 decyzja-komisji-z-30_11_2009-przyjmujaca-wspolnotowe-decyzje-w-sprawie-przywozu-niektorych-chemikaliow-na-podstawie-rozporzadzenia-pe-i-rady_we_689_2009.pdf Format: pdf Rozmiar: 860.20kb Data dodania: 2009-12-02 08:42:00