Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2014-08-10

Wybrane obowiązujace akty prawne

Ustawa o substancjach tekst jednolity tekst-jednolity-ustawy-o-substancjach.pdf Format: pdf Rozmiar: 943.48kb Data dodania: 2017-10-11 00:00:00
NDS 2014 nds_d2014000081701.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,640.17kb Data dodania: 2014-08-11 19:34:00
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń rozporzadzenie-ministra-gospodarki-w-sprawie-ograniczen.pdf Format: pdf Rozmiar: 534.48kb Data dodania: 2014-08-11 21:58:00
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-10.08.2012-w-sprawie-klasyfikacji-substancji-i-ich-mieszanin.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,697.28kb Data dodania: 2012-09-14 22:45:00
Rozporządzenie MZ z 11 06 2012 r. w sprawie zamknięć przed otwarciem przez dzieci rozporzadzenie-mz-z-11_06_2012-r.-w-sprawiezamkniec-przed-otwarciem-przez-dzieci.pdf Format: pdf Rozmiar: 287.58kb Data dodania: 2012-08-20 23:26:00
Rozporządzenie MZ z 20 04 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin rozporzadzenie-mz-z-20_04_2012-r.-w-sprawie-oznakowania-opakowan-substancji-niebezpiecznych-i-mieszanin-niebezpiecznych-oraz-niektorych-mieszanin.pdf Format: pdf Rozmiar: 983.36kb Data dodania: 2012-08-20 23:28:00
Rozporządzenie MZ z 04 04 2012 r. w sprawie pobierania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów przez PIS rozporzadzenie-mz-z-04_04_2012-r.-w-sprawie-pobierania-probek-substancji-chemicznych-i-ich-mieszanin-oraz-wyrobow-przez-pis.pdf Format: pdf Rozmiar: 356.11kb Data dodania: 2012-08-20 23:29:00
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ustawa_o_substancjach_i_ich_mieszaninach.pdf Format: pdf Rozmiar: 2,015.27kb Data dodania: 2012-08-20 23:41:00
Rozporządzenie MZ z 02 02 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy rozporzadzenie-mz-z-02_02_2011-r.-w-sprawie-badan-i-pomiarow-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-w-srodowisku-pracy.pdf Format: pdf Rozmiar: 121.17kb Data dodania: 2012-08-20 23:31:00
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2011 w sprawie lotnych związków organicznych rozporzadzenie-ministra-gospodarki-z-28_04_2011-w-sprawie-lotnych-zwiazkow-organicznych_lzo.pdf Format: pdf Rozmiar: 70.11kb Data dodania: 2011-05-12 10:10:00
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji rozporzadzenie-ministra-srodowiska-z-22_04_2011-w-sprawie-standardow-emisyjnych-z-instalacji.pdf Format: pdf Rozmiar: 5,087.56kb Data dodania: 2011-05-12 10:11:00
USTAWA o ODPADACH tekst jednolity _tekst_jednolity_ustawy_o_odpadach_d10c43.pdf Format: pdf Rozmiar: 270.36kb Data dodania: 2010-10-06 13:11:00
Rozp 648 2004 Detergenty rozp_648_2004_detergenty.pdf Format: pdf Rozmiar: 449.79kb Data dodania: 2008-07-25 11:56:00
Rozporządzenie lotne związki organiczne 2007 rozporzadzenie_lotne_zwiazki_organiczne_2007_.pdf Format: pdf Rozmiar: 280.90kb Data dodania: 2008-07-25 12:01:00
Ustawa odpady ustawa_odpady.pdf Format: pdf Rozmiar: 2,179.65kb Data dodania: 2008-07-25 12:06:00
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych rozporzadzenie-ministra-gospodarki-z-5-listopada-2009-r.-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-dla-wyrobow-aerozolowych.pdf Format: pdf Rozmiar: 977.49kb Data dodania: 2009-11-10 22:02:00