Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2014-08-11

Rozporządzenia towarzyszące

Rozporządzenie 1272 2013 Załącznik XVII rozporzadzenie_1272_2013_zalacznik-xvii.pdf
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 254 2013 w sprawie opłat i należności rozporzadzenie-wykonawcze-komisji-ue-nr-254_2013-w-sprawie-oplat-i-naleznosci.pdf Format: pdf Rozmiar: 845.56kb Data dodania: 2013-03-23 13:44:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 126 2013 zmieniające załącznik XVII rozporzadzenie-komisji-ue-nr-126_2013-zmieniajace-zalacznik-xvii.pdf Format: pdf Rozmiar: 743.03kb Data dodania: 2013-03-23 13:46:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 640/2012 zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) rozporzadzenie-komisji-ue-nr-640_2012-z-6_07_2012-r.-zmieniajace-rozporzadzenie_-we_-nr-440_2008_metody_badan.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,579.73kb Data dodania: 2012-08-19 23:02:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 412/2012 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) rozporzadzenie-komisji-nr-412_2012-z-15_05_2012-r.-zmieniajace-zalacznik-xvii-do-rozporzadzenia-reach.pdf Format: pdf Rozmiar: 726.37kb Data dodania: 2012-08-19 23:09:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 134/2009 zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady rozporzadzenie-komisji-nr-134_2009-z-16_02_-2009-r.-zmieniajace-zalacznik-xi-do-rozporzadzenia-reach.pdf Format: pdf Rozmiar: 52.99kb Data dodania: 2012-08-19 23:05:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 125/2012 zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) rozporzadzenie-komisjinr-125_2012-z-14_02_-2012-r.-zmieniajace-zalacznik-xiv-do-rozporzadzenia-reach.pdf Format: pdf Rozmiar: 743.35kb Data dodania: 2012-08-19 23:07:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 109/2012 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) rozporzadzenie-komisji-nr-109_2012-z-09_02_-2012-r.-zmieniajace-rozporzadzenie1907_2006_cmr.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,334.07kb Data dodania: 2012-08-19 23:11:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 494 2011 z 20 05 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907 2006 (REACH) załącznik XVII kadm rozporzadzenie-komisji-ue-494_2011-z-20_05_-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-we-nr-1907_2006-reach-_zalacznik-xvii_kadm.pdf Format: pdf Rozmiar: 741.45kb Data dodania: 2011-05-23 22:17:00
Zmiana załącznika XIII do rozporządzenia REACH zmiana-zalacznika-xiii-do-rozporzadzenia-reach.pdf Format: pdf Rozmiar: 752.85kb Data dodania: 2011-03-16 10:23:00
Rozporządzenie Komisji nr 366 2011 z 14 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporzadzenie REACH załącznik XVII akryloamid lrozporzadzenie_komisji_nr-366_2011-z-14-kwietnia-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-reach_zalacznik_xvii_akryloamid.pdf Format: pdf Rozmiar: 717.80kb Data dodania: 2011-04-15 08:57:00
Zmiana załącznika I do rozporządzenia REACH zmiana-zalacznika-i-do-rozporzadzenia-reach.pdf Format: pdf Rozmiar: 744.55kb Data dodania: 2011-03-16 10:22:00
Rozporządzenie 207 2011 UE Zmiana załącznika XVII rozporzadzenie-207_2011_ue_zmiana_zalacznika_xvii.pdf Format: pdf Rozmiar: 715.67kb Data dodania: 2011-03-05 10:35:00
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 143 2011 z 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907 2006 (REACH) rozporzadzenie-komisji-ue-nr-143_2011-z-17-lutego-2011-r.-zmieniajace-zalacznik-xiv-do-rozporzadzenia-we-nr-1907_2006-reach.pdf Format: pdf Rozmiar: 749.75kb Data dodania: 2011-02-18 19:23:00
Projekt rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia zal.-xvii.pdf Format: pdf Rozmiar: 721.65kb Data dodania: 2010-08-06 18:41:00
Metody badawcze metody_badawcze.pdf Format: pdf Rozmiar: 14,624.86kb Data dodania: 2008-07-25 12:30:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) zalaczniki_iv_v.pdf Format: pdf Rozmiar: 68.09kb Data dodania: 2008-10-16 11:37:00
Ocena ryzyka ocena_ryzyka.pdf Format: pdf Rozmiar: 49.24kb Data dodania: 2008-07-25 12:34:00
Opłaty rejestracyjne oplaty_rejestracyjne.pdf
PBT pbt.pdf Format: pdf Rozmiar: 49.77kb Data dodania: 2008-07-25 12:34:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 134 2009 zmiana załącznika XI rozporzadzenie-komisji-we-nr-134_2009_zmiana_zalacznika_xi.pdf Format: pdf Rozmiar: 52.99kb Data dodania: 2009-03-01 19:13:00
Wykaz testów OECD 27 04 2009 wykaz-testow_oecd_27_04_2009.pdf Format: pdf Rozmiar: 46.04kb Data dodania: 2009-05-01 19:37:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 465 2008 z 28 maja 2008 rozporzadzenie-komisji-we-nr-465_2008-z-28-maja-2008.pdf Format: pdf Rozmiar: 49.77kb Data dodania: 2009-03-23 22:55:00
Załącznik XVII dichlorobenzen zalacznik_xvii_dichlorobenzen.pdf Format: pdf Rozmiar: 3,655.20kb Data dodania: 2014-08-11 19:46:00
Załącznik XVII CMR-y zalacznik-xvii_cmr-y.pdf Format: pdf Rozmiar: 738.45kb Data dodania: 2014-08-11 21:33:00
Załącznik XVII związki chromu zalacznik_xvii_zwiazki-chromu.pdf Format: pdf Rozmiar: 729.03kb Data dodania: 2014-08-11 21:42:00
Rozporządzenie dotyczące opłat na rzecz ECHA na mocy rozporządzenia 1272 2008 rozporzadzenie_1272_2013_zalacznik-xvii.pdf