Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2013-12-07

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 649 2012 z 04 07 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów rozporzadzenie-pe-i-rady-ue-nr-649_2012-z-04_07_-2012-r.-dotyczace-wywozu-i-przywozu-niebezpiecznych-chemikaliow.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,396.46kb Data dodania: 2012-08-20 00:23:00
Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 528 2012 z 22 05 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych rozporzadzenie-pe-i-rady-ue-nr-528_2012-z-22_05_2012-r.-w-sprawie-udostepniania-na-rynku-i-stosowania-produktow-biobojczych.pdf Format: pdf Rozmiar: 2,270.99kb Data dodania: 2012-08-20 00:22:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 756 2010 z 24 08 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850 2004 PU i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych załączniki IV i V rozporzadzenie-komisji-ue-nr-756_2010-z-24_08_2010-zmieniajace-rozporzadzenie-we-nr-850_2004-pu-i-rady-dotyczace-trwalych-zanieczyszczen-organicznych_zalaczniki-iv-i-v.pdf Format: pdf Rozmiar: 794.75kb Data dodania: 2010-08-25 10:37:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 757 2010 z 24 08 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850 2004 PU i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych załączniki I i III rozporzadzenie-komisji-ue-nr-757_2010-z-24_08_2010-zmieniajace-rozporzadzenie-we-nr-850_2004-pu-i-rady-dotyczace-trwalych-zanieczyszczen-organicznych_zalaczniki-i-i-iii.pdf Format: pdf Rozmiar: 769.00kb Data dodania: 2010-08-25 10:38:00
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271 2010 zmieniające rozporządzenie nr 889 2008 ustanawiające zasady w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej rozporzadzenie-komisji-ue-nr-271_2010-zmieniajace-rozporzadzenie-nr-889_2008-ustanawiajace-zasady-w-odniesieniu-do-unijnego-logo-produkcji-ekologicznej.pdf Format: pdf Rozmiar: 867.66kb Data dodania: 2010-04-01 14:12:00
Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451 2007 w odniesieniu do przedłużenia odstępstw umożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych rozporzadzenie-komisji-ue-zmieniajace-rozporzadzenie-we-nr-1451_2007-w-odniesieniu-do-przedluzenia-odstepstw-umozliwiajacych-wprowadzanie-do-obrotu-produktow-biobojczych.pdf Format: pdf Rozmiar: 717.96kb Data dodania: 2010-04-12 15:17:00
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223 2009 z 30 listopada 2009 r.dotyczące produktów kosmetycznych rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-irady-we-nr-1223_2009-z-30listopada-2009r.dotyczace-produktow-kosmetycznych.pdf Format: pdf Rozmiar: 3,282.68kb Data dodania: 2009-12-25 13:07:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI UE NR 15 2010 z 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia WE nr 689 2008 PE i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów rozporzadzenie-komisji_ue-nr-15_2010-z-7-stycznia-2010-r.-zmieniajace-zalacznik-i-do-rozporzadzenia_we-nr-689_2008-pe-i-rady-dotyczacego-wywozu-i-przywozu-niebezpiecznych-chemikaliow.pdf Format: pdf Rozmiar: 759.65kb Data dodania: 2010-01-10 10:47:00
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1107 2009 z 21 10 2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79 117 EWG i 91 414 EWG rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-we-nr-1107_2009-z-21_10_-2009-dotyczace-wprowadzania-do-obrotu-srodkow-ochrony-roslin-i-uchylajace-dyrektywy-rady-79_117_ewg-i-91_414_ewg.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,365.94kb Data dodania: 2009-11-24 22:45:00
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005 2009 z 16 09 2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową DU Unii Europejskiej nr 286 z 31 10 2009 rozporzadzenie-parlamentu-europejskiegoirady-we-nr1005_2009-z-16_09_2009-w-sprawie-substancji-zubozajacych-warstwe-ozonowa.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,292.36kb Data dodania: 2009-10-31 10:32:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI nr 551 2009 zmieniające rozporządzenie nr 648 2004 PE i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia rozporzadzenie-komisji-nr-551_2009-zmieniajace-rozporzadzenie-nr-648_2004-pe-i-rady-w-sprawie-detergentow-w-celu-dostosowania-zalacznikow-v-i-vi-do-tego-rozporzadzenia.pdf Format: pdf Rozmiar: 730.17kb Data dodania: 2009-06-28 20:45:00
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689 2008 przywóz wywóz substancji niebezpiecznych rozporzadzenie_-parlamentu_europejskiego-i-rady-we-nr-689_2008_przywoz_wywoz_substancji_niebezpiecznych.pdf Format: pdf Rozmiar: 204.44kb Data dodania: 2008-08-11 08:15:00