Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2013-08-23

Rejestracja 2013

Przewidziany w rozporządzeniu REACH termin rejestracji substancji produkowanych lub importowanych w ilości 100–1000 ton rocznie upłynął o godz. 24:00 w dniu 31 maja 2013 r. 
Do dnia 31 maja 2013 r. 3 215 przedsiębiorstw złożyło do ECHA 9 084 dokumentacji rejestracyjnych, 20 % wszystkich rejestracji złożyły przedsiębiorstwa MŚP, zaś 80 % pochodziło z dużych przedsiębiorstw. 23 % rejestracji złożyli „wyłączni przedstawiciele' w imieniu przedsiębiorstwa spoza Europy. 
Otrzymano rejestracje z 29 państw członkowskich UE i państw EOG, przy czym największy odsetek pochodził z Niemiec (31 %). Chorwacja przystąpi do UE w dniu 1 lipca 2013 r. i w związku z tym przedsiębiorstwa chorwackie będą mogły skorzystać z oddzielnych terminów rejestracji wstępnej i rejestracji pełnej. 
Od czasu rejestracji z 2010 r. przed upływem terminu z 2013 r. zarejestrowano 2 923 substancji. Ponadto 696 substancji, które już zostały zarejestrowane w poprzednim terminie rejestracji, ponownie zarejestrowały nowe przedsiębiorstwa, które dołączyły do wcześniej rejestrujących. 
Większość substancji zarejestrowały grupy przedsiębiorstw współpracujące przy wspólnym przedkładaniu (82 %). Wspólne przedłożenia mają jednego wiodącego rejestrującego i średnio 2.9 członków. 
Dokładna liczba zarejestrowanych substancji i dokumentacji rejestracyjnych będzie dostępna na początku września po przetworzeniu wszystkich dokumentacji rejestracyjnych. W większości rozpatrywanych obecnie przypadków ECHA oczekuje na wniesienie przez przedsiębiorstwa opłat rejestracyjnych.