Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:

REACH-IT, SIEF-y, Konsorcja

AKTYWNA BAZA KONSORCJÓW 13 08 2009 baza-zawiazanych-konsorcjow_13_08_2009.doc Format: doc Rozmiar: 282.00kb Data dodania: 2009-08-17 14:41:00
Strona internetowa ECHA do kontaktu w przypadku problemów strona-internetowa-echa-do-kontaktu-w-przypadku-problemow.doc Format: doc Rozmiar: 50.50kb Data dodania: 2009-03-01 19:14:00
Formularz dotyczący roli podmiotu w SIEF-ie formularz_dotyczacy_roli_podmiotu_w-sief-ie.pdf Format: pdf Rozmiar: 112.53kb Data dodania: 2009-03-01 19:08:00
Konsorcja zarządzane przez REACH Centrum konsorcja_zarzadzane_przez_reach-centrum.doc Format: doc Rozmiar: 36.00kb Data dodania: 2009-03-01 19:09:00
Wyjaśnienia dotyczące współpracy w ramach SIEF wyjasnienia_dotyczace-wspolpracy_w_ramach-_sief.pdf Format: pdf Rozmiar: 121.68kb Data dodania: 2009-03-01 19:14:00
Nowa wersja REACH-IT nowa-wersja-reach-it.doc Format: doc Rozmiar: 34.50kb Data dodania: 2009-04-22 23:04:00
Aktywna baza utworzonych konsorcjów – stan na 24 kwietnia 2009.doc aktywna-baza-utworzonych-konsorcjow.doc Format: doc Rozmiar: 243.00kb Data dodania: 2009-05-01 19:38:00

REACH-IT – co powinienieś wiedzieć


Tekst opracowany w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH i CLP Ministerstwa Rozwoju na podstawie broszury wydanej przez ECHA „REACH-IT – what you need to know” (ECHA-16-FS-04-EN)

 

Portal REACH-IT odgrywa główną rolę w trakcie przedkładania dokumentacji oraz komunikacji pomiędzy ECHA i przemysłem. Nowa wersja REACH-IT, dostępna od 21 czerwca 2016 r. jest bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika. Wprowadza również nowe funkcje, zgodnie ze zmianami dokonanymi w 2016 r.


WIĘKSZA UŻYTECZNOŚĆ


Dzięki nowej strukturze nawigacyjnej oraz wyglądowi, strona startowa REACH-IT pozwala na szybki dostęp do podstawowych funkcji i informacji bezpośrednio ze strony głównej lub poprzez menu. Przedkładanie dokumentacji przygotowanych w programie IUCLID jest obecnie prostsze dzięki kreatorowi przedłożeń, który zawiera również listy kontrolne z dalszymi wskazówkami. Dodatkowo, system pozwala na szybki i łatwy dostęp do informacji „po przedłożeniu” (np. status przedłożenia) za pośrednictwem raportu przedłożenia oraz stron przeglądu numeru referencyjnego. Strona przeglądu numeru referencyjnego pozwala na administracyjny przegląd dla każdego procesu regulacyjnego, jak również jest punktem startowym przy aktualizacji dokumentacji. Ponadto, przedefiniowana została funkcja wyszukiwania. Po wybraniu rodzaju pozycji do wyszukania, do wyników wyszukiwania można zastosować filtr wybierając określone kryteria.


DOSTOSOWANIE DO IUCLID 6


Jako część nowej generacji narzędzi IT ECHA, portal REACH-IT został przystosowany do akceptowania tylko dokumentacji przygotowanych w formacie IUCLID6. Kontrola kompletności, którą ECHA przeprowadza dla każdej złożonej rejestracji została również przystosowana do nowego formatu IUCLID, a także do zmian w wymaganiach informacyjnych (np. rozszerzone jednopokoleniowe badania szkodliwego działania na rozrodczość). Uaktualniona również została wtyczka IUCLID Validation Assistant, co pozwola na sprawdzenie dokumentacji przed przedłożeniem jej do ECHA za pośrednictwem REACH-IT. Automatyczna kontrola kompletności w REACH-IT została uzupełniona o weryfikację manualną przeprowadzaną przez ECHA w stosunku do elementów, które nie mogą zostać sprawdzone automatycznie.
Przegląd kontroli kompletności przedłożonej dokumentacji jest dostępny w Załączniku 2 podręcznika How to prepare registration and PPORD dossier: http://echa.europa.eu/manuals.


JEDNA SUBSTANCJA, JEDNA REJESTRACJA


Obecnie dokumentacja rejestracyjna nie może być przedłożona indywidualnie jeżeli rejestracja dla tej samej substancji oraz ten sam typ rejestracji już istnieje (zasada REACH: „jedna substancja, jedna rejestracja”). Portal posiada zautomatyzowany system, który weryfikuje czy nie istnieją wspólne przedłożenia dla tej samej substancji i rodzaju rejestracji. Ponieważ nie powinno się tworzyć wspólnego przedłożenia, jeśli nie jest się do tego uprawnionym przez wszystkich członków forum wymiany informacji na temat substancji (SIEF), wszystkie wspólne przedłożenia, w stosunku do których nie zostały podjęte żadne działania, zostały przez ECHA usunięte. Jest to zgodne z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/9 z dn. 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych.


PROFIL TOŻSAMOŚCI SUBSTANCJI


Wiodący rejestrujący powinien umieścić informacje na profilu tożsamości substancji (SIP) w dokumentacji IUCLID 6. SIP opisuje wspólnie uzgodniony zakres wspólnego przedłożenia definiując składy i formy substancji, które są objęte wspólnie przedłożonymi danymi. Składy SIP uwzględnione w wiodącej dokumentacji będą widoczne we wspólnym przedłożeniu na portalu REACH-IT, po to aby członkowie SIEF mogli się upewnić, że ich substancja jest objęta wspólną rejestracją.


UJAWNIENIE WIODĄCEGO REJESTRUJĄCEGO


Podczas tworzenia wspólnego przedłożenia, REACH-IT automatycznie wyświetli dane kontaktowe osoby je generującej jako wiodącego rejestrującego lub wyznaczonego przedstawiciela strony trzeciej, tym, którzy dokonali rejestracji, rejestracji wstępnej lub przesłali dokumentację wraz z zapytaniem dla tej samej substancji. Dodatkowo, wiodący rejestrujący może wyrazić zgodę na ujawnienie nazwy jego firmy na stronie internetowej ECHA poprzez zaznaczenie na stronie wspólnego przedłożenia na REACH-IT. Takie działanie powinno ułatwić identyfikację dla potencjalnych rejestrujących oraz umożliwić dalszym użytkownikom potwierdzenie faktu, że stosują substancję która została zarejestrowana przez wcześniejsze ogniwa łańcucha dostaw.


POSZUKIWANIE WSPÓLNEGO PRZEDŁOŻENIA


Potencjalni rejestrujący (np. przedsiębiorstwa, które dokonały rejestracji wstępnej lub przedłożyły dokumentację wraz z zapytaniem dla określonej substancji, ale jeszcze nie przyłączyły się do wspólnego przedłożenia) mają teraz możliwość zobaczenia istniejących wspólnych przedłożeń dla ich substancji poprzez zaznaczenie pozycji „Show other joint submissions” w polu wyszukiwania.


WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA


REACH-IT wprowadza nową funkcję, która ma na celu ułatwienie pracy małym i średnim przedsiębiorstwom, które muszą ocenić i potwierdzić wielkość swojego przedsiębiorstwa w odpowiedniej dokumentacji przesłanej do ECHA. Dzięki tej funkcji dostępne są przydatne informacje i wytyczne na temat jak określić wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami REACH.


ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI


W nowym REACH-IT trzeba będzie przypisywać określony kontakt każdemu przeprowadzonemu działaniu regulacyjnemu, np. przedłożeniu dokumentacji. ECHA będzie wykorzystywała te kontakty w celu komunikacji poza REACH-IT. Kontakty oraz przedstawiciele strony trzeciej mogą być zdefiniowani w sekcji zarządzania przedsiębiorstwem. Sekcja ta udostępnia również przegląd wszystkich procesów przypisanych poszczególnym kontaktom i przedstawicielom strony trzeciej.


POWIADOMIENIA e-mailowe


System powiadomień drogą elektroniczną został przedefiniowany. Określone adresy e-mailowe będą codziennie otrzymywały wiadomość, zawierającą podsumowanie zadań i informacji otrzymanych z REACH-IT w ciągu ostatnich 24 godzin. Dlatego jest bardzo istotne upewnienie się, że adres email, podany w sekcji powiadomień, znajdującej się w sekcji zarządzania przedsiębiorstwem jest aktualny.


ZADANIA


Sekcja Zadania (Tasks) w REACH-IT pozwala na szybki przegląd wszystkich działań oczekujących na realizację wraz z ich terminami wykonania (np. zapłacenie faktury, przedłożenie aktualizacji, wynikające z kontroli kompletności, itp.). Sekcja Zadania zastępuje informacje o konieczności podjęcia działań, które przedsiębiorcy otrzymywali w ramach REACH-IT.


STRONA SUBSTANCJI


Na stronie substancji można zobaczyć wszystkie procesy regulacyjne związane z określoną substancją/substancjami. Dostępne są tu również skróty do podstawowych funkcji i informacji. Można także zaznaczyć wybrane substancje, aby mieć do nich łatwiejszy dostęp.


NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY


Najważniejsze dokumenty (np. decyzje, faktury, itd.) dotyczące określonej substancji są łatwo dostępne w specjalnie do tego przeznaczonej sekcji, znajdującej się na stronie przeglądu numeru referencyjnego. Ponadto, dokumenty te można znaleźć za pomocą wyszukiwarki Search for Key documents posiadającej wiele kryteriów wyszukiwania.


DOKUMENTACJE ONLINE


Przedkładający zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania oraz członkowie wspólnych przedłożeń mogą stworzyć i przedłożyć dokumentacje on-line za pośrednictwem REACH-IT dzięki uproszczonemu i bardziej przyjaznemu w użyciu interfejsowi. Jednak przedłożenie dokumentacji członkowskich on-line jest możliwe tylko wtedy, gdy odnoszą się one do standardowych wymagań informacyjnych, obejmują tylko jeden skład oraz całkowicie opierają się na informacjach na temat zagrożeń dostarczonych przez wiodącego rejestrującego. Jeżeli te warunki nie są spełnione, do przygotowania odpowiedniej dokumentacji należy zastosować standardową aplikację IUCLID 6.
Obecnie nie ma możliwości sporządzenia dokumentacji wraz z zapytaniem (inquiry) w REACH-IT. Dokumentacje takie powinny być przygotowywane w programie IUCLID.


WIELOKROTNE ZGŁOSZENIE DO WYKAZU C&L


Ze względu na zmiany wprowadzone w rozporządzeniu CLP, obecnie nie ma już możliwości przedłożenia wielu zgłoszeń do wykazu klasyfikacji i oznakowania (C&L) jednocześnie (wielokrotne zgłoszenie do wykazu C&L) za pośrednictwem arkusza Excel. Zgłoszenia te nadal mogą być aktualizowane lub sporządzane poprzez REACH-IT, za pośrednictwem modułu do sporządzania dokumentacji on-line lub poprzez przygotowanie dokumentacji w programie IUCLID 6.


KONTA ECHA


REACH-IT jest aktualnie powiązany z kontami ECHA, co daje możliwość dostępu do wszystkich narzędzi ECHA służących do przedkładania danych (REACH-IT, R4BP3 i ePIC) za pomocą jednego wejścia i z tego samego konta użytkownika. Pozwala to również na pracę z REACH-IT w imieniu innych przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat funkcji „obcego użytkownika” można znaleźć w podręczniku na temat kont ECHA na stronie
W podręczniku tym, w rozdziale 8, znaleźć można również bardzo przydatne informacje na temat odzyskiwania i zmiany hasła oraz odzyskiwania nazwy użytkownika portalu REACH-IT.


PIERWSZE LOGOWANIE


Po pierwszym zalogowaniu do nowej wersji REACH-IT użytkownik otrzyma następujące polecenia:
• Potwierdź wielkość swojego przedsiębiorstwa
• Podaj adresy e-mail użytkowników, którzy będą otrzymywali zgłoszenia email-owe
• Weź udział w „spacerze” po aplikacji, aby zapoznać się z nowymi funkcjami.


GDZIE ZNALEŹĆ POMOC


Ukierunkowana pomoc dostępna jest poprzez aplikację. Aby uzyskać do niej dostęp należy kliknąć na ikonę informacyjną w prawym górnym rogu strony.
Podręczniki, dotyczące przygotowania dokumentacji w programie IUCLID 6 zostały uproszczone i są dostępne na stronie internetowej ECHA.
W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby pomocy dotyczącej użytkowania REACH-IT należy kontaktować się z krajowym Helpdeskiem lub ECHA za pośrednictwem formularza kontaktowego

 

OBSŁUGIWANE PRZEGLĄDARKI


Technologia zastosowana przy tworzeniu REACH-IT wymaga korzystania z nowoczesnej przeglądarki.
Nowy REACH-IT został przetestowany na:
• Google Chrome 48.0 i wyższych w systemie Microsoft Windows
• Internet Explorer 11.0 i wyższych w systemie Microsoft Windows
• Mozilla Firefox 44.0 i wyższych w systemie Microsoft Windows


Zastosowanie nie przetestowanych przeglądarek może ograniczyć funkcjonalność REACH-IT oraz spowodować błędy aplikacji.
Korzystanie ze starszych wersji przeglądarek lub innego oprogramowania może spowodować problemy z kompatybilnością funkcji REACH-IT. Dlatego też zaleca się aktualizację wyszukiwarki internetowej.