Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
Łatwiejszy dostęp do informacji o produktach biobójczych - ECHA / NR / 18/67 27 listopada 2018

 

Obecnie dostępnych jest więcej informacji na temat produktów biobójczych oraz substancji czynnych w bazie danych ECHA. Możliwa jest opcja wyszukiwania według nazwy handlowej produktu, aby dowiedzieć się, gdzie w UE lub EOG jest on dozwolony, jakie są jego główne składniki i jak bezpiecznie go używać. Ponadto, można  porównać produkty, aby znaleźć opcje bardziej przyjazne dla środowiska.

 

 Helsinki, 27 listopada 2018 r. - Informacje na temat substancji czynnych produktów biobójczych uległy poprawie. Można łatwiej prześledzić, gdzie substancja znajduje się w systemie zatwierdzania UE, czy jest ona zatwierdzona, poddana ocenie przez państwo członkowskie, czy też oczekuje na opinię wydaną przez Komitet ds. Produktów Biobójczych. Baza danych zawiera obecnie ponad 300 substancji czynnych stosowanych w różnych rodzajach produktów. W przypadku produktów biobójczych dostępne są następujące informacje:     Mapa krajów, w których produkt jest dopuszczony;Sprawozdania z oceny sporządzone przez organy krajowe;    Historia autoryzacji dla każdego produktu;    Podsumowania charakterystyki produktu, zawierające kluczowe informacje o produkcie, w tym:        substancje czynne w produkcie i ich stężenia;        zwroty określające zagrożenie i zwroty wskazujące środki ostrożności;        organizmy, do których produkt jest kierowany;        metody aplikacji;        rodzaj opakowania;        instrukcja użycia. 

 

Dostępne informacje pomagają przedsiębiorcom oraz konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących produktów biobójczych. Możliwe jest porównanie maksymalnie czterech produktów, aby sprawdzić, czy zawierają one substancję aktywną, która jest bardziej korzystna dla zdrowia i środowiska, lub czy zawierają one substancje czynne, które są kandydatami do zastąpienia lub jakichkolwiek substancji wzbudzających obawy. Dostępnych jest więcej opcji wyszukiwania informacji, ponieważ można teraz wyszukiwać za pomocą:     nazwa handlowa produktu (nazwa na opakowaniu);    produkty zawierające substancje czynne, o których wiadomo, że są kandydatami do zastąpienia;    organizm, do których produkt jest skierowany (np. komar);    kraje, w których produkt może być sprzedawany;    rodzaj zezwolenia (krajowy, uproszczony lub unijny);    posiadacz zezwolenia (nazwa firmy). Nadrzędnym celem jest uczynienie informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych bardziej przejrzystymi.

 

źródło: ECHA / NR / 18/67

Produkty biobójcze

USTAWA z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych ustawa-z-9-pazdziernika-2015-r.-o-produktach-biobojczych.pdf
Wykaz ośrodków toksykologicznych produkty biobójcze obwieszenie-minsitra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-osrodkow-toksykologicznych_kontrola-zatruc-produktami-biobojczymi.pdf
Wymogi dotyczące zewoleń na produkty biobójcze rozporzadzenie-delegowane-komisji-ue-nr-837_2013_wymogi-dotyczace-pozwolen-na-produkty-biobojcze.pdf
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych badanie-substancji-czynnych-w-produktach-biobojczych.pdf
Poradnik dotyczący równoważności technicznej guidance_applications_technical_equivalence_en.pdf
Poradnik dotyczący wymagań informacyjnych en biocides_guidance_information_requirements_en.pdf
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 564 2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz ECHA (produkty biobójcze) rozporzadzenie-wykonawcze-komisji-ue-nr-564_2013-z-dnia-18-czerwca-2013-r.-w-sprawie-oplat-i-naleznosci-wnoszonych-na-rzecz-echa-produkty-biobojcze.pdf
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528 2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-nr-528_2012-w-sprawie-udostepniania-na-rynku-i-stosowania-produktow-biobojczych.pdf
Ustawa o produktach biobójczych tekst jednolity ustawa-o-produktach-biobojczych_tekst-jednolity.pdf