Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2011-03-23

Dyskusje i inicjatywy

Problemy z różną klasyfikacją tej samej substancji rozna-klasyfikacja-substancji.pdf Format: pdf Rozmiar: 81.73kb Data dodania: 2011-03-23 18:59:00
Regulacje prawne dotyczace kart charakterystyki Tekst opracowany w Punkcie Konsultacyjnym ds REACH Ministerstwa Gospodarki regulacje-prawne-dotyczace-kart-charakterystyki.pdf Format: pdf Rozmiar: 142.77kb Data dodania: 2010-11-28 11:56:00
List Chemical Business Association (CBA) do ECHA - tekst przygotowany w Punkcie Konsultacyjnym ds REACH Ministerstwa Gospodarki list-chemical-business-association-cba-do-echa.pdf Format: pdf Rozmiar: 111.29kb Data dodania: 2010-03-23 15:43:00
Stanowisko w sprawie półproduktów przedstawione przez CEFIC - tekst opracowany w Punkcie Konsultacyjnym ds REACH Ministerstwa Gospodarki cefic_stanowisko-na-temat-polproduktow.pdf Format: pdf Rozmiar: 176.22kb Data dodania: 2010-03-23 15:42:00
Stanowisko przedstawicieli przemysłu i CEFIC w sprawie-definicji półproduktów stanowisko_przedstawicieli_przemyslu_i_cefic_w-sprawie_polproduktow.pdf Format: pdf Rozmiar: 71.44kb Data dodania: 2010-03-09 13:24:00
Załącznik II Karty charakterystyki Dyskusja zalacznik_ii_karty_charakterystyki_dyskusja.pdf Format: pdf Rozmiar: 111.86kb Data dodania: 2010-02-11 19:48:00
Dyskusja na temat definicji półproduktów dyskusja_na_temat_definicji_polproduktow.pdf Format: pdf Rozmiar: 134.68kb Data dodania: 2010-02-21 09:58:00
Raport z piątej międzynarodowej konferencji poświęconej nanotechnologii raport-z-konferencji-poswieconej-nanotechnologii_2009.pdf Format: pdf Rozmiar: 3,910.25kb Data dodania: 2010-01-10 11:14:00
Stanowisko CEFIC i DUCC do projektu zmiany załącznika II do rozporządzenia REACH Tłumaczenie wykonane w Punkcie Konsultacyjnym ds REACH Ministerstwa Gospodarki stanowisko-cefic-i-ducc-do-projektu-zmiany-zalacznika-ii-do-rozporzadzenia-reach_tlumaczenie-wykonane-w-punkcie-konsultacyjnym-ds-reach-ministerstwa-gospodarki.pdf Format: pdf Rozmiar: 174.41kb Data dodania: 2009-10-31 17:37:00